Location
HOME > MOTORSPORTS > 2012 > Nissan Motorsports Team

Nissan Motorsports Team

Kakimoto
General Director
Yutaka Suzuki
Kazuyoshi Hoshino
Masahiko Kondo
Toshiomi Oeki
Satoshi Motoyama
Michael Krumm
Tsugio Matsuda
Joao Paulo de Oliveira
Hironobu Yasuda
Bjorn Wirdheim
Masataka Yanagida
Ronnie Quintarelli
Yuhi Sekiguchi
Katsumasa Chiyo
Daiki Sasaki
Mitsunori Takaboshi
Kiyoto Fujinami
Nissan 2012 Motorsport Activity Plan Announcement

Related Information

Videos

Go back to top of this page